Felhasználási feltételek

Szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatás használata

Ne éljen vissza Szolgáltatásunkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásaunkat, illetve ne próbálja meg másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásunkat.Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásaunk használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásunkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásunkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

Az Ön Szolgáltatásra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Némely kommunikációs forma kikapcsolható.

Ön nem jogosult a Szolgáltatás egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre írásos engedélyt kapott tőlünk.

Szolgáltatásukat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.

Bármilyen hiány vagy hiba észlelésekor az előfizetők visszajelzése után kerülhet sor a program frissítésére.

EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, PÉLDÁUL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A SZAVATOSSÁG VALAMENNYI FORMÁJÁT KIZÁRJUK.

AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY AZT LEHETŐVÉ TESZI, A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, KIESETT BEVÉTELÉRT, AZ ELVESZETT ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE NEM NYÚJT KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYI, NEM VAGYONI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST.

A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN TÁMASZTOTT BÁRMILYEN, ÍGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOKAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ KÖVETELÉSSEL SZEMBENI TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA – AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY EZT LEHETŐVÉ TESZI – ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT RÉSZÜNKRE KIFIZETETT (ILLETVE AMENNYIBEN ÍGY DÖNTÜNK, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGISMÉTLÉSÉRE).

A SZOLGÁLTATÓ SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS AZ ÉSSZERŰ MÓDON ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

Ha Szolgáltatásaunkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Szolgáltatót mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé.  Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen szerződési feltételek a Szolgálató és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy vagy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és a Szolgáltató nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem azt jelenti, hogy a Szolgáltató lemondana esetleges jogairól (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy egy adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.